Pharmacolog säger upp partneravtalet med Codonics med omedelbar verkan

Pharmacolog säger upp det befintliga partnerskapsavtalet med Codonics Inc. med omgående verkan på grund av undermålig säljprestation.

Pharmacolog AB och Codonics Inc. Ingick i december 2020 ett partnerskapsavtal för försäljning och marknadsföring av WasteLog™ för den nordamerikanska marknaden, vilket över tid har utökats till att omfatta försäljning av DrugLog™ och flera regioner, såsom Kina, Mellanösternregionen, GCC-länderna och Jordanien, Mexiko och Kanada. I detta avtal fastställdes minimiförsäljningsmål för DrugLog™- och WasteLog™-produkterna, vilka inte i närheten uppnåddes för någon av produkterna förra året. Som en följd av detta informerades Codonics idag om att det befintliga kontraktet sägs upp i sin helhet. Det innebär att Pharmacolog i fortsättningen kommer att ha ensamrätt att distribuera bolagets produkter i dessa regioner.

Vidare är det styrelse och ledningens bedömning att detta ökar förutsättningarna för att framgångsrikt exekvera på bolagets strategi och avyttra resterande tillgångar, vilket främst utgörs av WasteLog™ och som har en större installerad bas än DrugLog™.

Lars Gusch, VD för Pharmacolog kommenterar: “Vi har tyvärr upprepade gånger tidigare blivit besvikna på Codonics bristande försäljningsresultat. Detta har haft en allvarlig negativ inverkan på vår verksamhet och därmed Pharmacolog’s ekonomiska stabilitet. Annulleringen av kontraktet är därför ett oundvikligt steg som samtidigt ökar förutsättningarna att fult ut exekvera på bolagets uppsatta strategi.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release