Pharmacolog utreder förutsättningarna för ny affärsinriktning

Inom ramen för styrelsens uppsatta strategi kommunicerades nyligen en betydande milstolpe i och med inkråmsförsäljningen av Druglog till Raysearch Laboratories AB. Tillsammans med de kostnadsbesparande åtgärder som styrelsen genomfört är den finansiella risken reducerad så till den grad att bolagets ställning kan bana väg för en ny affärsinriktning. Styrelsen avser att omgående utreda förutsättningarna för en ny affärsinriktning vilket kan innefatta förvärv av nischade och lönsamma bolag inom life science sektorn.

Arbetet med att leta och identifiera potentiella förvärv kommer göras systematiskt och inledas omgående. Fokus kommer att vara på att leta efter nischade och onoterade verksamheter inom medicinteknik och läkemedel. Vidare ska bolagen ha en historik av lönsamhet.

Parallellt med att utreda den nya affärsinriktningen pågår strategin med att också avyttra Wastelog, en produkt som under många år har haft större försäljningsframgångar än Druglog, inte minst på den amerikanska marknaden. Pharmacolog är i pågående dialoger med potentiella köpare avseende Wastelog. En framgångsrik försäljning av Wastelog skulle ytterligare stärka bolagets finansiella ställning samt förutsättningarna att exekvera på den eventuellt nya affärsinriktningen.

Erik Hedlund, Styrelseordförande och huvudägare i Pharmacolog: ”Styrelsen har parallellt med arbetet i Pharmacolog byggt upp ett unikt nätverk inom life science sektorn och framförallt mot mindre och medelstora företag. Många av dessa företag, även om de visar lönsamhet, saknar kompetens och finansiella resurser för att utveckla sina verksamheter vidare. Pharmacolog avser att genom förvärv av mindre lönsamma företag inom life science bygga en företagsgrupp, som genererar positiva kassaflöden och med målet att skapa värdetillväxt för sina aktieägare.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release