Pharmacolog utser Anders Hedlund till interims-VD

Styrelsen har beslutat om att utse Anders Hedlund till interims-CEO. Han ersätter därmed Lars Gusch som har valt att gå vidare till nya utmaningar utanför bolaget vilket har pressmeddelats om tidigare. Anders Hedlund går in i denna befattning från och med första maj, 2024.

Anders Hedlund är för närvarande VD för Nolsterby Invest AB, tillika största ägare i Pharmacolog. Nolsterby Invest AB är ett investmentbolag inom hälsovårdssektorn och har varit investerade i Pharmacolog sedan 2017. Sedan 2023 är Anders Hedlund även styrelsemedlem i Pharmacolog, vilket han har för avsikt att fortsätta vara.

Erik Hedlund, Styrelseordförande och huvudägare i Pharmacolog: ”Vi är uppe i en omvandlingsprocess med målet att bli en serieförvärvare inom hälsovårdssektorn. Mycket arbete återstår men vi har gjort framsteg under det första kvartalet med bland annat avyttringen av Druglog-produktlinjen. Nyligen aviserade vi även vår intention om namnbyte av bolaget. Anders Hedlunds huvudsakliga uppdrag kommer att bli att sätta grunden för den nya affärsinriktningen tills det att vi har en permanent lösning på plats. Hans breda erfarenhet och kontaktnät inom industrin och mot finansmarknaderna gör honom väl lämpad för det uppdraget.”

För mer information kontakta:

Erik Hedlund, styrelseordförande

E-post: erik.hedlund@nolsterbyinvest.se
Tel: 070-382 08 41


Om Pharmacolog

Pharmacolog (under föreslagen namnändring till Perpetua Medical AB (publ)) är ett medicinteknik bolag med säte i Uppsala, Sverige. Bolagets aktie (ticker PHLOG B) handlas på Nasdaq First North Stockholm.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, WasteLog™, och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release