Förslag till ny styrelse

Aktieägare som representerar mer än 25% av samtliga aktier och röster i Pharmacolog har meddelat att de på årsstämman den 3 maj 2017 kommer att föreslå en ny styrelse.

Enligt förslaget föreslås omval av Erik Hedlund (ordförande), Olof Johansson och Hans Dahlin samt nyval av Mats Högberg, VD.

Samtliga i styrelsen har lång industriell bakgrund och många års erfarenhet som entreprenörer. Styrelsen sammansättning representerar väl de kompetenser som bolaget behöver för att utvecklas i enlighet med gällande affärsplan.

Av de personer som föreslås att årsstämman väljer till styrelseledamöter är Erik Hedlund oberoende till bolaget, bolagsledningen och till större aktieägare i Bolaget.

För mer information kontakta

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att utveckla system och lösningar som förbättrar medicinsk vård genom att varje enskild patient får en medicinering helt enligt den intention som avses utav förskrivande läkare eller sjuksköterska.  Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet och där läkemedlet kontrolleras och justeras under hela behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.