Pharmacolog förstärker teamet

Pharmacolog tillsätter Torbjörn Norberg som Produktchef. Torbjörn har en doktorstitel inom molekylärbiologi från Karolinska Institutet och mer än 20-års erfarenhet av produktutveckling och projektledning. Torbjörn tillträder den 1/11 och kommer närmast från Jag Patient AB där Torbjörn hade rollen som projektledare.

I egenskap som produktchef kommer Torbjörn att ansvara för våra produkter under hela produktlivscykeln och vara en viktig länk mellan våra kunder och utvecklingsavdelningen. Torbjörn kommer även att vara inblandad i våra forskningsprojekt för att i ett tidigt skede påbörja produktifieringen av nya viktiga innovationer. Torbjörn kommer att arbeta nära vår nuvarande produktchef Martin Belin som i egenskap av legitimerad apotekare övergår i en mer renodlad expertroll.

Torbjörn är mikrobiolog utbildad vid Umeå universitet och har disputerat vid Karolinska Institutet inom området molekylärbiologi och experimentell onkologi. Torbjörn har haft ett flertal ledande befattningar inom Life Science företag, bl a som tillverknings och logistikchef vid Olink AB, Vetenskaplig chef vid Meadowlands Business Partners AB och teknikchef vid Eurona Medical AB.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Vi är väldigt glada att Torbjörn valt att acceptera rollen som Produktchef. Då vi står inför uppstarten av flera spännande projekt är det av största vikt att vi har någon med erfarenhet och teknisk expertis som kan hålla ihop projekten. Torbjörns kompetens inom projektledning kombinerat med lång erfarenhet av produktutveckling kommer betyda mycket för vår förmåga att snabbt realisera nya innovationer inom vår vision om individualiserad vård och optimerad läkemedelsanvändning.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.