Pharmacolog ingår avtal med B. Braun S.A.

Pharmacolog har ingått ett avtal med B. Braun Medical S.A., Spanien, om exklusive distribution av DrugLog® på den spanska marknaden. Avtalet innefattar också en intention om framtida integration av DrugLog® med en av företagets mjukvarulösningar för cellgiftshantering.

B. Braun Medical S.A. Spain är ett bolag inom B.Braun koncernen med ansvar för produktutveckling inom området Injectable Drug Delivery. Området innefattar att utveckla nya lösningar för att hantera hela processen vid medicinering med cellgifter, från ordination till patientinfusion. Avtalet som tecknats mellan Pharmacolog och B. Braun Medical innebär att B. Braun S.A. fungerar som exklusive distributör av DrugLog på den spanska marknaden samt att bolagen gemensamt skall samarbeta för att ta fram nya och banbrytande system och lösningar för en säkrare och effektivare medicinering med cellgifter.

Mats Högberg VD i Pharmacolog kommenterar: ”Vi är mycket glada att inleda ett samarbete med ett av världens ledande medicintekniska bolag. B.Braun Medical S.A. Spain har ansvar för utveckling av infusionsterapi och är experter inom detta område. De kommer nu att representera Pharmacolog på den spanska marknaden, samtidigt utreder vi möjligheterna att i framtiden även kunna arbeta tillsammans med utveckling av nya lösningar för att hantera hela arbetsflödet omkring cellgifter, från ordination till patientinfusion.”  

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.