B. Braun Spanien installerar DrugLog® på sjukhuset La Fe i Valencia

B. Braun Spanien har tagit en order på ett komplett DrugLog® system för installation på sjukhuset La Fe i Valencia. Ordern är ett resultat av samarbetet mellan B. Braun Spain och Pharmacolog.

I början av 2020 lades en första order på två enheter, vilket kommunicerades i ett pressmeddelande den 27 januari samma år. På grund av pandemin försenades lanseringskampanjen och leveransen av de två första systemen. Den första enheten levererades tidigare i år och meddelades i ett pressmeddelande daterat den 16 september. Den andra levererades under december 2021 och kommer under januari månad att installeras på Valencias största sjukhus, Hospital La Fe. Universitetssjukhuset La Fe i Valencia är det största sjukhuset i Valencia och är bland de bästa offentliga sjukhusen i Europa. I detta center vårdar de mer än 3 000 patienter dagligen på öppenvårdsmottagningar, 1 000 inlagda patienter och mer än 700 på akutmottagningen.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog kommenterar: “Vi är stolta över att det berömda sjukhuset La Fe kommer att implementera vår DrugLog-enhet för kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel. Denna order från B. Braun är det entydiga beviset på att vårt långsiktiga samarbete går in i nästa fas. Kampanjen som B. Braun lanserade har varit mycket professionellt organiserad och vi ser fram emot ett spännande 2022. I slutändan är vårt gemensamma fokus förbättrad patientsäkerhet, vilket innebär administrering av rätt medicin med rätt koncentration.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11/1, 2022, kl 09:40.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release