Clinique Saint-Pierre Ottignies i Belgien väljer DrugLog™

Pharmacolog France SARL har erhållit en order på ett DrugLog™-system för placering på Clinique Saint-Pierre Ottignies (CSPO) i Belgien. Systemet kommer att användas för slutkontroll av cytostatikaberedningar på sjukhusapoteket.

CSPO erbjuder ett brett vårdutbud inom medicin, kirurgi, akutvård, intensivvård och onkologi specialiserad på hematologi. DrugLog™ kommer att användas för slutkontroll av läkemedel som bereds i en isolator i renrummet på sjukhusapoteket. Installationen kommer att ske i juni efter vilken CSPO kan påbörja kvalitetskontroll av både cellgifter och antikroppar. Ordern beräknas endast ha en mindre resultatpåverkan.

Didier Dubois, försäljningschef, Pharmacolog France SARL kommenterar: “Jag är glad att Clinique Saint-Pierre Ottignies har beslutat att använda DrugLog™ för att kontrollera sina cytostatikaberedningar. I både Belgien och Frankrike ökar intresset för Pharmacologs produkter markant bland pharmaceuter som vill öka läkemedelssäkerheten genom att komplettera kvalitetssäkring av sjukhusapotekets processer med kvalitetskontroll av slutprodukterna.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release