Första DrugLog order från Codonics

Pharmacologs partner Codonics har beställt sina första DrugLog enheter. De två systemen kommer att levereras till en större och välrenommerad sjukhuskedja på den amerikanska västkusten.

Pharmacologs partner och exklusiva distributör, Codonics, är verksamt inom patientsäkerhet och förser amerikanska sjukhus med produkter och lösningar för säker medicinering. Pharmacologs DrugLog® möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Codonics har nu beställt de två första DrugLog® enheterna som kommer att installeras på ett av USAs ledande universitetssjukhus. Sjukhuset inför tekniken som en metod för att säkerställa korrekt beredning av särskilt riskfyllda beredningar.

”Tillsammans med Codonics är vi mycket stolta över att leverera DrugLog system till en så respekterad vårdinstitution. Codonics är fokuserade mot att hjälpa sjukhus att förbättra patientsäkerheten och på mycket kort tid har deras målmedvetna arbete gjort det möjligt för DrugLog-tekniken att implementeras på ett av USA:s ledande Universitetssjukhus, som består av flera anslutna sjukhus. ” konstaterade Mats Högberg, VD Pharmacolog.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release