Gundersen Lutheran Medical Center implementerar WasteLog®

Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin, har beställt WasteLog® som ett viktigt tillskott till deras program för att förebygga drug diversion.

Gundersen Lutheran Medical Center är en del av Gundersen Health System, ett läkardrivet, ideellt hälsovårdssystem. Centret har beslutat att ytterligare stärka sitt förebyggande program för att förhindra drug diversion genom att lägga till en rutin för effektiv avfallskontroll och har för det ändamålet beställt WasteLog®.

Gundersen Health System består av 7 sjukhus och 36 medicinska kliniker över hela Wisconsin, Iowa och Minnesota. Gundersen Health har under en lång tid rankats bland Amerikas bästa sjukhus när det gäller vårdkvalitet och patienttillfredsställelse. Gunderson Health System är också det första hälsosystemet som kompenserar 100 % av fossilbränsleenergin genom lokal genererad energi och har blivit rankad som den främsta arbetsgivaren i La Crosse County, Wisconsin.

Jeffrey Marton, försäljningschef i Nordamerika kommenterar: “Att arbeta med Gundersen Health System har varit mycket inspirerande. Gunderson Health fick kännedom om Pharmacolog och WasteLog när de genomförde en sondering på marknaden efter effektiva instrument för screening av överblivna narkotiska preparat. Apotekschefen på Lutheran Medical Center kontaktade mig och vi ordnade en demonstration av WasteLog®. De insåg direkt att WasteLog® var lösningen som apoteket letade efter. Från den tidpunkten tog det bara ett par veckor för oss att ta emot beställningen.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release