Hôpital Saint Camille i Paris beställer DrugLog®

Pharmacolog SARL har fått en beställning på ett DrugLog®-system för placering på Hôpital Saint Camille i Bry sur Marne, Frankrike. Systemet kommer att användas för slutkontroll av cellgiftsberedningar på sjukhusapoteket.

Pharmacolog SARL har fått en beställning på ett DrugLog®-system som kommer att placeras på Saint Camille Hôpital i Bry sur Marne. Systemet kommer att användas där för slutlig kontroll av kemoterapipreparat iordningställda vid det nyligen inrättade preparationsrummet på sjukhusapoteket. Projektet kommer att starta i januari med kalibrering och kvalificering av de första cellgifterna.

Det privata sjukhuset Saint Camille med 274 vårdplatser är en erkänd institution som igår i den allmänna sjukvården i östra Paris. De erbjuder patienterna avancerad vård inom medicin, kirurgi, akutvård, intensivvård, vuxen- och barnonkologi. Inom cancerområdet är sjukhuset specialiserad på lungcancer, matsmältningscancer och gynekologisk urologisk cancer. Ordervärdet är cirka 450 000 SEK.

Didier Dubois, försäljningschef Pharmacolog SARL kommenterar: “Jag är glad att Hôpital Saint Camille har beslutat att installera DrugLog® för att utföra kvalitetskontroll av sina iordningställda cellgifter. DrugLog® kommer att vara ett utmärkt tillskott till den nya anläggningen för preparationer av cellgiftsbehandlingar på deras sjukhusapotek. Ett stort tack till personalen på Saint Camille för deras förtroende att genomföra detta projekt.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e december, 2021, kl  14:15.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release