Kommuniké från extra bolagsstämma 2022 i Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll extra bolagsstämma den 24 augusti 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler i Ekebry Bruk ingång 2H, Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Styrelse
Stämman beslutade om nyval av Björn Varnestig som styrelseledamot för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Noterades att Olof Johansson har meddelat att han avgår som styrelseledamot i bolaget i samband med den extra bolagsstämman. Styrelsen kommer således bestå av styrelseordförande Erik Hedlund samt styrelseledamöterna Carl-Johan Spak, Ragnar Linder, och Björn Varnestig för tiden intill nästa årsstämma.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release