KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PHARMACOLOG I UPPSALA AB DEN 15 NOVEMBER 2023

Extra bolagsstämma i Pharmacolog i Uppsala AB, org. nr 556723–6418, ("Bolaget"), ägde rum idag onsdagen den 15 november 2023 kl. 10.00 på Clarion Hotell Gillet i Uppsala.

Samtliga beslut fattades i enlighet med styrelsens tidigare offentliggjorda förslag och med erforderlig majoritet.

Beslut om aktiekapitalsminskning

Det beslutades att minska Bolagets aktiekapital med högst 11 449 591,081 kronor, dock inte lägre än till 662 138,90 kronor, för avsättning till fritt eget kapital. Efter att minskningen verkställts, i enlighet med förslaget, kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till 662 503,42 kronor, fördelat på 66 250 342 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,01 kronor. Förutsatt att erforderligt tillstånd erhålls förväntas minskningsbeslutet verkställas i januari 2024.

Beslut om bolagsordningsändring

Med anledning av beslutet om aktiekapitalsminskning beslutades att bolagsordningens gränser för aktiekapitalet ändras i enlighet med nedan.

4 § Aktiekapital

Nuvarande formulering Föreslagen formulering
Aktiekapitalet utgör lägst 11 500 000 kronor och högst 46 000 000 kronor. Aktiekapitalet utgör lägst 650 000 kronor och högst 2 600 000 kronor.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release