NewYork-Presbyterian utökar med ytterligare ett WasteLog™-system

NewYork-Presbyterian, som är en återkommande kund med nio WasteLog™-system redan integrerade i deras Drug Diversion Prevention Program, har beställt ytterligare ett WasteLog™-sytem. Systemet kommer att installeras på Morgan Stanley Children’s Hospital.

Pharmacolog är leverantör av WasteLog™ som används för att övervaka och skydda kasserade eller returnerade narkotiska preparat från områden med hög användning. Intresset för WasteLog™ ökar eftersom sjukhus över hela USA förbättrar sina Drug Diversion Prevention Program enligt riktlinjer från American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) för slumpmässig testning från områden med hög användning och hög risk.

NewYork-Presbyterian använder redan totalt nio WasteLog-system™ som del av deras Drug Diversion Prevention Program som sträcker sig över 12 sjukhus i New Yorks storstadsregion. Det nya systemet kommer att placeras på Morgan Stanley Children’s Hospital – Manhattans enda sjukhus som enbart ägnar sig åt vård av barn. Ordern beräknas endast ha en mindre resultatpåverkan.

Steve Maiorano, försäljningschef, Nordamerika, kommenterar: “Genom vårt ledarskap inom omedelbar validering för att upptäcka olaglig hantering av oanvända narkotiska preparat, har Pharmacolog utvecklat ett gott samarbete med NewYork-Presbyterian. Jag är glad över att arbeta med dem för att utöka testningen av narkotikaklassade läkemedel till deras barnsjukhus.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release