Ny strategisk inriktning för Pharmacolog

Pharmacolog genomför en förändring i nuvarande strategi för att bana väg för en stark kommersiell utveckling. Bolagets analysmjukvara kommer att säljas genom en SaaS-modell för att avsevärt sänka insteget för kunderna och bolaget kommer samtidigt att säkra löpande intäkter. Distributionen kommer också att breddas till fler kanaler och marknader.

Distributionen av produkterna har hittills baserats på försäljning via två partners, B. Braun och Codonics. För att öka exponeringen mot kunderna görs en bredare satsning med fler distributörer och partner.

Bolagets strategi har hittills baserats på försäljning av kapitalintensiva produkter med begränsade möjligheter till återkommande intäkter. Den nya strategin utgår från att kundvärdet ligger i analysmjukvaran och bygger på utplacering av stora volymer förenklade instrument till lågt pris kombinerat med en SaaS (Software as a Service) modell för analysmjukvaran. Kunden kan då abonnera på de analyser man önskar och automatiskt tillgodogöra sig löpande förbättringar och uppdaterad analysmjukvara. Genom att erbjuda Pharmacologs lösningar till en lägre instegskostnad kan fler sjukhus implementera kvalitetssäkring av läkemedelsberedningar och därmed öka patientsäkerheten. Målet är även att skapa värde för våra aktieägare. 

Erik Hedlund, tillförordnad vd för Pharmacolog kommenterar: ”Med införande av en SaaS strategi kan den initiala investeringen för sjukhus minska med upp till 75% samtidigt som bolaget säkrar löpande intäkter. Bolaget har för sin försäljning varit beroende av samarbetet med de två företagen B. Braun och Codonics. Distributionsnätet behöver breddas med nya partner och distributörer i Europa, USA och Asien för att säkerställa en hög tillväxt.”

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-17 13:45 CET.

För mer information kontakta:

Erik Hedlund, tillförordnad vd

E-post: erik.hedlund@pharmacolog.se
Tel: 070-382 08 41


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release