Ny VD på Pharmacolog AB

Per Persson har utsetts till VD för Pharmacolog AB. Per Persson har en lång erfarenhet från den internationella marknaden och den medicintekniska industrin.

Per kommer till Pharmacolog med mer än 30 års erfarenhet från Medtech-industrin, inklusive internationella chefsroller från Boston Scientific och St. Jude Medical.

Innan Per började på Pharmacolog var han VD för Acarix AB, ett svenskt företag verksamt inom kranskärlsdiagnostik, noterat på Nasdaq First North. Från 2012 till 2016 var han en del av ledningen på Atos Medical, som framgångsrikt såldes av EQT 2016.

Pers karriär inkluderar general management och företagsledning, internationell försäljning och marknadsföring. Tidigare uppdrag har inkluderat positioner baserade i London och Bryssel.

Per Persson kommenterar:" Jag ser fram emot att börja på Pharmacolog, ett företag som utvecklar marknadsledande teknik för nödvändig och viktig kontroll av läkemedel och patientskydd. Marknadsdynamiken är stark och stöder innovation inom området. Det är en snabbt växande marknad".

Erik Hedlund, ordförande kommenterar: " Per Perssons långa erfarenhet från medicinteknik och internationella affärer kommer att vara av yttersta vikt för den fortsatta utvecklingen av nya marknader i Europa, USA och Östasien. Nya partnerskap kommer att upprättas. Vi förväntar oss att hans kompetens och energi kommer att vara avgörande för den fortsatta utvecklingen av företaget."

"Samtidigt vill vi tacka Mats Högberg för ett förtjänstfullt arbete under sina 7 år på företaget. Under Mats Högbergs ledning har företaget utvecklat ett innovativt program för kvalitetskontroll av intravenösa läkemedel. Ett flertal referenssystem har installerats på nyckelmarknader.”

För mer information kontakta:

Erik Hedlund, styrelseordförande

E-post: erik.hedlund@nolsterbyinvest.se
Tel: 070-382 0841


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9/1, 2023, kl  14:00.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release