Pharmacolog avser att genomföra kostnadsreduktioner

Pharmacolog initierar ett kostnadsbesparingsprogram som signifikant kommer att minska de löpande driftskostnaderna och samtidigt effektivisera bolagets organisation för att stödja befintliga kunder och externa distributörer. Implementeringen av kostnadsreducerande åtgärder kommer att påbörjas omedelbart och vara fullt genomförda i januari 2024. Vid full effekt kommer åtgärderna att minska rörelsekostnaderna med minst 35% jämfört med rörelsekostnaderna för helåret 2022, detta motsvarar en summa om minst 10 MSEK.

Bakgrunden är att Pharmacolog’s direktförsäljningsinsatser inte har motsvarat bolagets och dess aktieägares förväntningar. Som ett av de första stegen avser Pharmacolog att kraftigt reducera organisationen med bibehållen nödvändig kompetens för att driva och öka försäljningen genom Pharmacolog’s distributörsnätverk samt bibehålla förstklassig support för den befintliga kundbasen. Samtidigt kommer ytterligare åtgärder att genomföras inom alla områden på koncernnivå, vilket kommer att leda till totalt sett lägre kostnader.

Nödvändiga steg i denna avsedda kostnadsreduktion kommer nu att vidtas, vilket kan, bland annat, inkludera förhandlingar med berörda fack.

“Med dessa åtgärder som nu genomförs kommer vi att anpassa vår organisation till vår strategiska inriktning och samtidigt skydda vår balansräkning. Det är tuffa beslut att fatta men nödvändiga för att vi ska kunna fortsätta att fokusera på kommersialiseringen av våra lösningar till förmån för våra kunder, partners och aktieägare.” säger Lars Gusch, VD för Pharmacolog.

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-02 09:35 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release