Pharmacolog avyttrar del av verksamheten till RaySearch Laboratories AB

Pharmacolog AB (Publ) meddelar idag att bolagets produktlinje Druglog™ avyttras till RaySearch Laboratories AB genom ett så kallat inkråmsförvärv. Det totala värdet av affären uppgår till 8,5 miljoner SEK varav den kontanta köpeskillingen utgör 7 miljoner SEK som erläggs vid tillträdet. Genom denna affär får Druglog™ nya och bättre förutsättningar att utvecklas kommersiellt inom RaySearch, till nytta för cancerpatienter och vårdgivare över hela världen.

Under det fjärde kvartalet 2024 implementerade styrelsen för Pharmacolog en strategi med huvudinriktningen att genomföra en avyttring av hela eller delar av bolagets verksamhet. Bakgrunden var en kombination av ett väsentligt försämrat finansieringsklimat för småbolag, tillsammans med en fortsatt dämpad efterfrågan för bolagets produkter och utmaningar att öppna upp bolagets marknader i egen regi. Under den här perioden har Pharmacolog fortsatt att leverera på sina åtaganden till befintlig kundbas.

RaySearch Laboratories har nu förvärvat äganderätten till produkten Druglog™ för användning inom onkologiområdet inklusive hårdvaruplattformen Measuring unit v2.0, och samtliga immateriella rättigheter avseende Druglog™.

Inkråmsaffären reducerar Pharmacologs finansiella risk signifikant och tillåter arbetet med fortsatt genomförande av den tidigare kommunicerade strategin att fortsätta under 2024 med full intensitet. Dialoger pågår avseende avyttring av hela eller delar av Pharmacologs kvarvarande verksamhet.

Lars Gusch, VD för Pharmacolog kommenterar: ”Under hösten och vintern har styrelse och ledning arbetat intensivt för att genomföra en försäljning av hela eller delar av verksamheten i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och bevara aktieägarvärde. En betydande milstolpe har uppnåtts med denna inkråmsaffär och jag är mycket glad över att i RaySearch vill fortsätta med vår produktlinje Druglog™ och därmed hedra det utvecklingsarbete som hittills lagts ned på vår produkt. Jag är säker på att Druglog™, i kombination med RaySearch övriga produktportfölj, kommer att fortsätta att ge ett viktigt bidrag till att öka patientsäkerheten.”

Johan Löf, grundare och vd, RaySearch: “Vi är glada över att välkomna DrugLog till RaySearchs produktutbud. Sedan starten har RaySearch fokuserat på mjukvara för optimering och planering av strålbehandling. Den långsiktiga visionen är dock att tillhandahålla mjukvarustöd för alla typer av cancerbehandlingar, inklusive kemoterapi och kirurgi. Som ett första steg avser vi att lägga till stöd för dosplanering i RayStation och arbetsflöden i RayCare för hantering av kemoterapi. Vi ser framför oss att dessa utökningar kommer att lanseras senast under 2026. DrugLog kommer att utgöra ett utmärkt komplement till detta och avsevärt förbättra och förenkla kvalitetssäkringen vid cancerbehandling med cytostatika. Vi ser fram emot att integrera DrugLog i vårt erbjudande och fortsätta leverera innovativa lösningar till cancerkliniker i hela världen.”

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-02-09 13:39 CET.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release