Pharmacolog erhåller två DrugLog™ order för installation på välrenommerade sjukhus i Europa.

Pharmacolog har erhållit order på DrugLog™ system för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar till ytterligare 2 sjukhus i Nederländerna och Spanien.

En DrugLog™ order har lagts av Pharmacologs distributör Added Pharma på uppdrag av The Netherlands Cancer Institute, ett av världens mest heltäckande cancercentrum, i Amsterdam. Dessutom har B. Braun Medical Spain beställt ett komplett DrugLog™ system för installation på Hospital de A Coruña, ett av de största sjukhusen i Galicien. DrugLog™ systemen kommer att användas för kvalitetskontroll av beredda injicerbara läkemedel som en kritisk faktor för att följa ‘good manufacturing process’ för beredda injicerbara läkemedel.

Lars Gusch, VD för Pharmacolog kommenterar: “Vi är mycket glada över att se det fortsatta intresset för Pharmacologs lösningar som en nyckelkomponent i dokumentationen av läkemedelshanteringsprocessen och en viktig faktor för full spårbarhet inom hela behandlingsprocessen.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release