Pharmacolog expanderar till Mexiko med Codonics

Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog® och tillhörande tjänster till Mexiko.

Pharmacolog och Codonics ingick i december 2020 ett strategiskt avtal där Codonics utsågs till exklusiv distributör av WasteLog® på de amerikanska och kanadensiska marknaderna. Idag tillkännager företagen att avtalet har utökats till att omfatta Codonics distribution av WasteLog® i Mexiko. WasteLog® är ett analysverktyg som gör det möjligt för ett sjukhusapotek att analysera narkotiskt avfall för att förhindra stöld av läkemedel.

Användningen av opioder inom sjukvården i Mexiko har ökat under det senaste decenniet, vilket också har lett till att myndigheter pressar vårdgivare att bättre kontrollera sina narkotiska preparat. Detta har i sin tur lett till en kraftigt ökad efterfrågan på system som förhindrar att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer. Kombinationen av Codonics Safe Label System® (SLS) integrerat med WasteLog® ger en komplett lösning för snabb, noggrann identifiering och hantering av narkotiska läkemedel och har väckt stort intresse i Mexiko.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: “Utökningen av vårt avtal med Codonics öppnar upp en spännande affärsmöjlighet för WasteLog®. I takt med att Mexiko möter en ökad användning av opiater har efterfrågan på effektiva system för kontroll av kvarblivna narkotiska preparat ökat dramatiskt. Dessutom har Codonics stor erfarenhet av att göra affärer i Mexiko med en betydande installerad bas. Lanseringen tillsammans med Codonics i Mexiko innebär ännu en tillväxtmöjlighet för Pharmacolog.”

Daniel Conde, Ph.D., Director of Regional Sales EMEA/LAR, Codonics, kommenterar: “Det är spännande att introducera WasteLog® för vårdgivare i Mexiko som ligger i framkant av medicinsk vård. I och med integrationen med Codonics Safe Label System®, kan användaren enkelt skanna sprutor med kvarblivet innehåll för att snabbt och enkelt identifiera och registrera det returnerade narkotiska avfallet samt ha full kontroll på hela läkemedelshanteringen. Något som avsevärt bidrar till att förhindra Drug Diversion på sjukhus.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release