Pharmacolog får den största ordern hittills – en stark början på 2023

Pharmacologs partner, Codonics Inc. installerar WasteLog™ på två nya sjukhus och lägger ytterligare en order på tretton WasteLog™-enheter som kommer att tillföra bolaget cirka 5 miljoner kronor varav 2 miljoner är betalning för tidigare levererade system.

Pharmacologs distributör och strategiska partner Codonics, Cleveland, Ohio fortsätter att ta emot beställningar och leverera WasteLog™-enheter till ledande amerikanska sjukhus.

Risken för att narkotiska preparat hamnar i fel händer, så kallad Drug Diversion, är ett genomgripande problem inom vården. Varje vårdinrättning är sårbar för denna problematik och måste ha ett omfattande program för att förhindra att det inträffar. En viktig del för att förhindra stöld av narkotiska preparat är en effektiv och pålitlig process för avfallskontroll. Intresset för analysutrustning för screening av narkotiska preparat växer stadigt och som ett resultat av detta upplever Pharmacolog och Codonics en ökad efterfrågan på WasteLog™. Under fjärde kvartalet 2022 tog Codonics flera order för installation under första kvartalet 2023 och därför beställer de ytterligare tretton WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.

Per Persson, VD Pharmacolog kommenterar: “Behovet av våra lösningar i denna hårt reglerade miljö fortsätter att öka snabbt och kunderna värdesätter vårt unika produkterbjudande. Även om marknaden lider i efterdyningarna av pandemin har vi arbetat outtröttligt med marknadsföring och försäljning tillsammans med vår partner Codonics. Därför är det extra glädjande att börja året med en beställning som tyder på att vårt hårda arbete har gett resultat. Vi är tacksamma för att kunna tillhandahålla lösningar som hjälper vårdinrättningar att upptäcka och förhindra stölder och undvika relaterade påföljder”.

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-01-18 08:03 CET.

För mer information kontakta:

Per Persson, VD

E-post: per.persson@pharmacolog.se
Tel: 073-746 44 61


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release