Pharmacolog genomför emission och ökar fokus på affärsutveckling

Pharmacolog genomför en emission i syfte att ta in kapital för bl a fortsatt geografisk expansion och produktion av egna förbrukningsartiklar. Utöver det kommer bolaget att omdisponera nuvarande resurser i syfte att påskynda volymtillväxten via nya och existerande strategiska partners.

Styrelsen för Pharmacolog i Uppsala AB beslutade den 5/9 om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissionen avses bl a disponeras till ökade marknadssatsningar, fler partnersamarbeten samt investering i egen tillverkning av förbrukningsartiklar.

I samband med dessa satsningar, samt att Pharmacolog skiftar tyngdpunkt från teknikutveckling till marknadsutveckling, avser Bolaget att ytterligare anpassa organisationen för att påskynda volymtillväxten genom existerande och framtida partners. Det innebär fokuserad satsning på service och övriga stödfunktioner för att underlätta säljarbetet för bolagets partners.

Mats Högberg, VD kommenterar: ”Pharmacologs väg till lönsamhet går genom strategiska partners. Här är vill jag göra mer för att ytterligare utveckla existerande samarbeten och intensifiera ansträngningarna att etablera nya. Pandemin innebar en försening av lanseringar och marknadsintroduktioner men arbetet har nu under våren kommit i gång på allvar i samband med att restriktionerna lättade. Men utöver det behöver vi se över och förbättra våra stödfunktioner, servicedokumentation och utbildningsmaterial för att säkerställa att våra partners är bättre rustade att självständigt hantera nya installationer och efterföljande service. Genom dessa åtgärder kan vi bättre utnyttja den potential som ligger i våra nuvarande partnerrelationer samt komma i gång snabbare med nya, och på så sätt öka farten mot tillväxt och lönsamhet.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release