Pharmacolog genomför förändring i ledningsgruppen – vd entledigas

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att styrelsen har beslutat att med omedelbar verkan entlediga Per Persson från rollen som vd i bolaget. Samtidigt utsågs bolagets styrelseordförande Erik Hedlund till tillförordnad vd för Pharmacolog.

Styrelsen har tagit beslutet mot bakgrund av att den bedömer att Per Persson inte är rätt person att leda bolaget. Erik Hedlund, med lång erfarenhet inom Pharmacolog, har nu tagit på sig uppgiften att arbeta med vägen framåt till dess att en ny vd har rekryterats. Samtidigt kommer styrelsen att slutföra det pågående arbetet med bolagets strategiska planering.

Erik Hedlund är en mycket erfaren ledare inom MedTech med erfarenhet från såväl operativ ledning som styrelsearbete i en stor mängd företag, till exempel Siemens Medical, RaySearch Laboratories AB och C-Rad AB.

Rekryteringsprocessen av en ny permanent vd påbörjas nu.

Till följd av att Erik Hedlund utsetts till tillförordnad vd har styrelsen utsett styrelseledamoten Björn Varnestig till ny styrelseordförande. Erik Hedlund kvarstår i styrelsen som ordinarie ledamot.

Denna information är sådan som Pharmacolog är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-03-30 07:18 CET.

För mer information kontakta:

Björn Varnestig, tillträdande styrelseordförande

E-post: bjorn@varnestig.se
Tel: 
070-838 04 59

Erik Hedlund, tillträdande vd

E-post: erik.hedlund@nolsterbyinvest.se
Tel: 070-382 08 41


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release