Pharmacolog ingår distributionsavtal med B. Braun Portugal

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) och B. Braun utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av DrugLog™ och PrepLog med tillhörande tjänster i Portugal.

Pharmacolog meddelar att bolaget har tecknat ett utvidgat distributionsavtal med B. Braun som nu även omfattar försäljning i Portugal. Utvidgningen av avtalet är ett direkt resultat av ett framgångsrikt samarbete med B. Braun i Spanien där DrugLog™-system redan används på flera sjukhusapotek.

DrugLog™ gör det möjligt för sjukhusapotek att implementera ytterligare kvalitetskontroll genom att verifiera identiteten och koncentrationen av injicerbara läkemedelsberedningar för att säkerställa att varje läkemedel bereds exakt och säkert före administrering till en patient. Systemet används som en del av apotekets interna kvalitetskontrollprocess och DrugLog™ är idealiskt för cytostatika och iordningställda läkemedel oavsett om det är patientspecifikt eller producerat i batcher.

Lars Gusch, vd för Pharmacolog kommenterar: “Att utöka avtalet med B. Braun till att omfatta försäljning i Portugal är i linje med vår strategi att bredda distributionsnätet. Vi är mycket glada över att kunna öppna ytterligare en marknadsmöjlighet och förstärka vårt långsiktiga samarbete med B. Braun.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release