Pharmacolog ingår LOI med Knoware i Belgien

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har tecknat ett Letter of Intent (LOI) avseende produktintegration med Knoware sa/nv som är utgivare av ComeoCare™, Belgiens ledande apotekshanteringssystem. Tanken är att avsiktsförklaringen ska leda till en helhetslösning som ger mervärde för sjukhusapoteken.

Tidigare i år tillkännagav Pharmacolog en ny strategisk inriktning för kommersiell utveckling. Förutom införandet av en SaaS-modell (Software as a Service) för analysprogramvaran kommer nätverket av distributörer och partners att successivt breddas för att säkerställa hög försäljningstillväxt. En av de partners som Pharmacolog har identifierat som lämplig för produktintegration är Knoware. Deras produkt ComeoCare™, Belgiens ledande apotekshanteringssystem, erbjuder en omfattande lösning för förskrivning, beredning och administrering av läkemedel för patienter som lider av cancer. Onkologer, apotekare och sjuksköterskor samarbetar effektivt vilket ökar säkerheten och frigör mer tid att ta hand om patienterna. Integrationen av PrepLog™ för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar med ComeoCare™ är beroende av projektets genomförbarhetsresultat men avsikten är att det ska leda till en helhetslösning som ger mervärde för sjukhusapotek.

Frederic Costenoble, verkställande partner för Knoware kommenterar: “ComeoCare™ kan användas som en fristående webbapplikation men dess verkliga styrka kommer till liv när den integreras med andra lösningar på sjukhuset. Vi ser fram emot att integrera PrepLog™ med ComeoCare™ och därigenom underlätta kvalitetskontroll av potenta läkemedel på sjukhusapotek.” 

Lars Gusch, vd för Pharmacolog kommenterar: “Vi är mycket glada över att inleda ett samarbete med Knoware eftersom implementering av kvalitetskontroll på sjukhusapotek kräver en sömlös integrering i det övergripande arbetsflödet.” 

Mer information om ComeoCare™ finns på http://www.comeocare.com.

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release