Pharmacolog introducerar nya innovationer på EAHP

På det europeiska mötet för sjukhusapotekare EAHP i Wien, 23-25 mars, kommer Pharmacolog att introducera Pharmacolog Dashboard och visa nästa generations hårdvaruplattform.

På utställningen som genomförs i samband med EAHP i Wien den 23-25 mars kommer Pharmacolog att introducera Pharmacolog Dashboard, ett nytt och unikt webbaserat verktyg för analys och kontroll av genomförda kvalitetskontroller av iordningställda läkemedel. Tillsammans med Pharmacologs produkter DrugLog®, PrepLog® och WasteLog®, innebär Pharmacolog Dashboard en helt ny möjlighet att få en samlad bild över genomförda läkemedelsberedningar och möjlighet att justera rutiner för att säkerställa maximal patientsäkerhet. Pharmacolog Dashboard erbjuder flera värdefulla verktyg, bl a för att skapa rapporter och statistik över genomförda mätningar, eller ge möjlighet för en senior apotekare att bistå en kollega i beredningsrummet vid en komplicerad beredning, utan att vara på plats i apoteket. Pharmacolog Dashboard beräknas kunna installeras hos kund under andra halvan av 2022.

Vidare kommer bolagets produkt PrepLog att visas installerat på Bolagets nya hårdvaruplattform. Pharmacolog har under en tid arbetat med att ta fram en ny hårdvaruplattform för att bl a underlätta för högre produktionsvolymer och säkerställa framtida försörjning av kritiska komponenter. PrepLog® kommer att levereras på den nya plattformen med start under andra halvan av 2022. Bolagets övriga produkter DrugLog® och WasteLog® kommer succesivt att migreras över på den nya plattformen.

EAHP (European Association for Hospital Pharmacists) håller sin 26 kongress i Wien den 23–25 mars. EAHP är med när 4000 deltagare från 70 länder etablerad som den ledande utbildningskongressen för sjukhusapotekare i Europa.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: ”Pharmacolog Dashboard ger sjukhusapoteken helt nya möjligheter till effektivt kvalitetsarbete i en tid när medicineringen blir alltmer patientspecifik och därför kräver noggranna kvalitetskontroller för att säkerställa att läkemedelsberedningen blir korrekt. Att snabbt kunna bistå en kollega som befinner sig i renrummet utan att behöva vara fysiskt på plats är en funktion som våra nuvarande kunder efterfrågat. Likaså möjligheten att snabbt få en överblick över ett stort antal utförda mätningar för att se vilka läkemedel som uppvisar koncentrationsvariationer i syfte att se över möjligheten att justera beredningsrutinerna för att minska avvikelserna. Vi är också mycket stolta över att kunna visa PrepLog på vår nya hårdvaruplattform som tagits fram för att underlätta produktion i större volymer. Plattformen har också fått en förändrad design för att ytterligare öka användarvänligheten och förbättra ergonomin.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release