Pharmacolog och B. Braun Group fördjupar partnerskapet

Pharmacolog AB, specialist på lösningar som förbättrar säkerheten vid läkemedelsberedning, och B. Braun Group, en av världens ledande tillverkare av medicintekniska produkter och läkemedelsprodukter, meddelade idag att de avser fördjupa sitt partnerskap.

Pharmacologs system för kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel samt B. Brauns Safe Infusion Therapy -portfölj kommer att kombineras till en lösning för säker beredning och hantering av läkemedel. Den omfattande B. Braun-portföljen av infusionslösningar, beredning- och leveranssystem ger kunderna full flexibilitet för hela spektrat av toxiska och icke-toxiska läkemedelsblandningar. Pharmacologs unika DrugLog- och PrepLog -system verifierar identiteten och koncentrationen av det beredda läkemedel, vilket ökar läkemedelssäkerheten.

Parterna arbetar med att upprätta ett formellt kommersiellt partnerskapsavtal angående Pharmacologs DrugLog- och PrepLog-system med perspektivet på en global utrullning. Redan 2018 har Pharmacolog och B. Braun startat sitt samarbete om teknikutveckling och framgångsrikt lanserat DrugLog och PrepLog på den spanska marknaden.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog, kommenterar: ”Vi har genomfört fokuserade insatser för att etablera strategiska partnerskap med stora internationella aktörer och är mycket glada över att inleda ett samarbete med ett av världens största och mest respekterade medicintekniska företag. B. Braun har imponerat stort när det gäller branschkunskap och visionärt tänkande. Detta innebär en tydlig bekräftelse av vår teknologi och våra lösningar samt avsevärt förbättrade möjligheter att erbjuda bolagets unika produkter för säkrare läkemedelshantering till en global marknad. ”

Jürgen Stihl, styrelseledamot i B. Braun Division Hospital Care, kommenterar: ”Detta partnerskap kommer att tillföra ett unikt värde till våra kunder genom att höja processen för medicinering till en ännu högre säkerhetsnivå genom att införa ett sista steg med slutlig kvalitetskontroll. Pharmacologs avancerade teknik i kombination med B. Brauns läkemedelshanteringsportfölj kommer att bidra till att ytterligare minska riskerna för läkemedelsfel och patientskador. ”

Om B. Braun

Med över 64 000 anställda i 64 länder är B. Braun en av världens ledande tillverkare av medicintekniska produkter samt farmaceutiska produkter och tjänster. Genom konstruktiv dialog utvecklar B. Braun högkvalitativa produktsystem och tjänster som är både utvecklande och progressiva – och i sin tur förbättrar människors hälsa runt om i världen.

För mer information, besök http://www.bbraun.com.

Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4/11, 2021, kl 12:00.

Mediakontakt:

B. Braun: press@bbraun.com,  Pharmacolog: info@pharmacolog.com

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Release