Pharmacolog tar nästa steg mot patientnära mätning av antibiotikanivåer

Pharmacolog AB har tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes Universitetssjukhus i Malmö initierat nästa steg mot att utveckla ett system för snabb bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.

Pharmacolog har under ett antal år bedrivit ett utvecklingssamarbete tillsammans med institutionen för kirurgiska vetenskaper och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet. Samarbetet avser utveckling av metoder och teknik för patientnära bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som genomgår behandling mot svår infektion. Målet är att med Pharmacologs unika spektroskopiska teknologi mäta antibiotikanivå i separerad blodplasma. Parterna har nu påbörjat en andra fas i utvecklingssamarbetet och även utökat till att omfatta patientnära mätningar vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö. I studien kommer även två system för plasmaseparation, AcouWash™, från bolaget AcouSort AB i Lund att användas.

Under 2021 genomförde AcouSort och Pharmacolog studier som visade att AcouSorts teknologi för blodplasmaseparation är lämplig att kombinera med Pharmacologs mätteknik för att möjliggöra direkt mätning av antibiotikakoncentrationen i plasmafraktionen av blodprover. Resultaten av försöken var mycket positiva och visade att AcouSorts akustiska separationsteknik ger en bättre och mer stabil kvalitet av plasman jämfört med andra metoder.

Syftet med den nu påbörjade studien är att i klinisk miljö validera mätresultat framtagna med Pharmacologs teknologi där plasmaseparation av prover från patienter som står under behandling har genomförts med hjälp av AcouSorts system.

Mats Högberg, VD Pharmacolog kommenterar: ”Vårt långa och givande samarbete med Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset går nu, förstärkt med Skånes Universitetssjukhus, in i nästa spännande fas. Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för att behandlingen skall få avsedd effekt. Då det idag saknas metoder i rutinsjukvården för att snabbt analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod, riskerar en stor andel patienter få felaktig dos och följaktligen uppnås inte optimal effekt av behandlingen. Arbetet med att utveckla effektiva metoder för patientnära bestämning av antibiotikanivå i blod är därför mycket viktigt och kan på sikt bidra till en effektivare användning av antibiotika och minskad risk för utveckling av antibiotikaresistenta bakteriestammar.”

 

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release