Pharmacolog tillsätter Chief Operating Officer

Pharmacolog tillsätter Lars Gusch som Chief Operating Officer (COO). Lars har en lång erfarenhet av organisationsutveckling inom service och supply chain management och tillträder den 1/1 2022. Lars kommer närmast från Coala Life AB där han hade rollen som Technical Product Owner.

I egenskap som COO kommer Lars att ansvara i första hand att utveckla Bolagets serviceerbjudande och strukturera serviceverksamheten samt tjänsteprodukter. Vidare får Lars ett övergripande ansvar för supply chain management. Lars tidigare erfarenheter innefattar ett antal befattningar hos BrainLAB AG, Nucletron AB och Elekta AB, bland annat som Manager of Engineering och globalservicechef. Lars har tidigare arbetat i Pharmacolog under 2019 och 2020 som utvecklingschef. Lars har en motsvarande civilingenjörsexamen från från Technische Universität Ilmenau, Tyskland.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Vi är väldigt glada att Lars valt att acceptera rollen som COO. Då vi under året haft en kraftig ökning av antalet installationer och ser en ökad efterfrågan, är det av stor vikt att vi säkerställer möjligheten till hög servicenivå gentemot våra kunder. Den underliggande teknikplattformen vi utvecklat ger oss möjlighet att på distans både underhålla våra produkter men även erbjuda avancerade tilläggstjänster. Utöver det så kommer Lars att leda arbetet med att säkerställa att vår produktionskapacitet utökas och utvecklas så att vi kan hantera framtida volymer på ett kostnadseffektivt sätt. Lars med sin mångåriga erfarenhet från liknande uppgifter blir ett mycket uppskattat och värdefullt tillskott i teamet. I och med sin tidigare roll inom bolaget som utvecklingschef har Lars en mycket god insyn i verksamheten och kommer att snabbt att kunna bidra till bolagets fortsatta utveckling.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel.Pharmacologs produkter, DrugLog®, WasteLog® och PrepLog®, hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händerYtterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release