Pharmacolog tillsätter ekonomiansvarig

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) har valt att tillsätta Liselotte Söder som ekonomiansvarig med omedelbar verkan då Sofia Uhrbom avslutar sitt uppdrag som interim Chief Financial Officer (CFO).

Sofia avslutar uppdraget som interim CFO på Pharmacolog och Liselotte Söder återinträder som interim ekonomiansvarig. Liselotte, som är auktoriserad redovisningskonsult och certifierad controller med bred erfarenhet av ekonomistyrning i börsnoterade bolag, har tidigare erfarenhet från Pharmacolog och kommer att ingå i ledningsgruppen.

Lars Gusch, vd för Pharmacolog kommenterar: “Jag önskar Sofia Uhrbom lycka till med hennes nya uppdrag och tackar henne för insatserna på Pharmacolog. Det övergripande ansvaret för bolagets ekonomifunktion och finansiell rapportering kommer nu att hanteras av ekonomiansvarig Liselotte Söder.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release