UT Southwestern utökar med två WasteLog™ system

UT Southwestern i Dallas, Texas köper två ytterligare WasteLog™ system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. UT Southwestern kommer efter installation att ha totalt sex WasteLog™ system.

UT Southwestern är ett av de främsta akademiska medicinska centra i USA och ingår i South Western Health Resources, ett sjukhusnätverk med totalt 29 sjukhus samt över 650 vårdcentraler. UT Southwestern har en mycket omfattande forskningsverksamhet som sedan 1985 genererat sex Nobelpris. Sjukhuset införskaffade fyra WasteLog™ system i december 2020 för kontroll av återlämnade narkotiska läkemedel och som en del i sitt Drug Diversion Prevention program. Sjukhuset har nu beställt ytterligare två enheter för utlokalisering i sitt sjukhusnätverk och kommer efter installation att ha totalt sex WasteLog system.  

VD, Mats Högberg kommenterar: ”UT Southwestern har implementerat sina WasteLog enheter på ett föredömligt sätt och bedriver Waste Screening som en integrerad del i sitt arbete för att förhindra Drug Diversion. Vi är glada och stolta över att få ytterligare förtroende att leverera flera enheter till en av de mest prestigefyllda sjukhuskedjorna i USA och vara en del i sjukhuskedjans initiativ att förhindra missbruk av narkotiska preparat.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Release