Välrenommerade sjukhus i USA väljer WasteLog™ för att förhindra läkemedelsförskingring

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att WasteLog™, som används för att förhindra förskingring av narkotikaklassade läkemedel, har installerats på flera välrenommerade sjukhus över hela USA.

Varje år orsakar medicineringsfel i vården kostnader på över 10 miljarder dollar i USA och Europa. Dessutom är stölder av kontrollerade ämnen ett stort problem på den amerikanska marknaden och en del av opioidkrisen, vilket totalt sett resulterar i skador med en uppskattad årlig kostnad på 78,5 miljarder dollar. DEA och andra brottsbekämpande myndigheter undersöker alltmer vårdgivare och apotek för att identifiera fall av läkemedelsförskingring, vilket kan leda till betydande böter. Som ett resultat blir det allt viktigare för vårdgivare att vidta ytterligare åtgärder för att förebygga och upptäcka förskingring av narkotikaklassade läkemedel i sina anläggningar. Pharmacologs WasteLog™ är ett säkert verktyg som hjälper vårdinrättningar att nå sitt mål.

Pharmacologs strategiska partner i USA, Codonics, installerade ett WasteLog-system™ på ett av de mest prestigefyllda sjukhusen på östkusten i april och screening av läkemedel som ska förstöras har sömlöst integrerats i deras program för att förhindra läkemedelsförskingring. Hittills har mer än 400 mätningar utförts i deras strävan att upptäcka och förhindra förskingring. Under de närmaste månaderna kommer Codonics att installera ett antal WasteLog-system™ som sålts till välrenommerade sjukhus över hela USA kända för sin specialistinriktning inom onkologi, pediatrik och kardiologi samt flera universitetssjukhus.

På grund av den känsliga karaktären av läkemedelsförskingring och de tragiska konsekvenser det ibland medför, kan Pharmacolog och Codonics inte avslöja identiteten på majoriteten av sjukhusen eftersom de vill förbli konfidentiella. 

Mike Kolberg, Vice President & General Manager, Codonics kommenterar: “Vi ser en ökad medvetenhet om fördelarna med screening och hur väl det passar in i Drug Diversion Prevention Programs. Det faktum att metoden har anammats av flera välrenommerade sjukhus och att systemen används frekvent visar att vi har lyckats etablera WasteLog™ som ett väl accepterat verktyg för att förhindra förskingring av narkotikaklassade läkemedel.”

För mer information kontakta:

Lars Gusch, vd

E-post: lars.gusch@pharmacolog.se
Tel: 070-223 97 72


Om Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel. Pharmacologs produkter hjälper personal på apotek och sjukhusavdelningar att minimera risken för fel i beredningsprocessen. Genom att kontrollera att läkemedel och narkotika som används vid kirurgi inte har manipulerats bidrar våra lösningar också på ett avgörande sätt till att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer.

Följande varumärken ägs och skyddas av Pharmacolog i Uppsala AB: Pharmacolog™-logotyp, DrugLog™, WasteLog™, PrepLog™ och Pharmacolog Dashboard™.

Ytterligare information avseende bolaget finns på https://perpetuamedical.se/.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Release