Press releases

Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) höll årsstämma den 3 maj 2017 i Uppsala och beslutade ...

Pharmacolog tillsätter Kent Öbrink som ny sälj- och marknadschef. Kent har mer är 20 års erfarenhet av kvalificerad ...

  • Subscribe to press releases

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.