Årsredovisning 2017

Se årsredovisning som bifogad pdf-fil

I revisionsberättelsen lämnas följande uppgifter: Revisor önskar fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen som anger att företaget har ett kapitalbehov. Detta förhållande tyder på att det kan finnas en väsentlig osäkerhetsfaktor som som kan leda till tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten i enlighet med företagets mål.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.