DrugLog utvärderas av sjukhuskedja i New York

Pharmacolog och en av New Yorks mest välrenommerade sjukhuskedjor har undertecknat ett avtal som innebär att DrugLog® skall utvärderas vid två av organisationens sjukhus för användning i ett s k Drug Diversion program. Sjukhuskedjan betalar för utvärderingen som planeras starta under december månad och förväntas vara genomförd under första kvartalet 2018.

Narkotikaklassade intravenösa läkemedel stjäls allt oftare inom sjukvården och i USA har myndigheterna slagit larm då missbruket av opiater nåt alarmerande nivåer. Eftersom DrugLog kan identifiera sådana läkemedel och även se om de på något sätt blivit manipulerade är DrugLog således ett möjligt redskap för att hindra denna utveckling. Intresset för att använda DrugLog® i detta syfte har förstärkts under den senaste tiden. Efter en tids förhandlingar har Pharmacolog nu tecknat ett avtal med en New York baserad sjukhuskedja för en utvärdering av DrugLog i ett s k Drug Diversion program vid två av sjukhusets anläggningar. Avtalet innebär en mindre resultatpåverkan för bolaget.

Mats Högberg, VD, kommenterar. ”Sjukhuset kontaktade oss för att få veta mer om DrugLog och vi genomförde kort därefter efter en lyckad demonstration av systemet. De har nu valt att gå vidare och betalar för att få möjligheten att genomföra en utvärdering. Just nu är det ett stort fokus på missbruk av opiater i USA och det ställer än högre krav på sjukhus att minimera s k Drug Diversion, dvs att läkemedel avsedda för patienter hamnar på fel ställe. Vi vet sedan en studie genomförd 2015 vid Mayo clinic att DrugLog® lämpar sig mycket väl till att snabbt kontrollera att t ex ett morfinpreparat inte manipulerats. Sen studien vid Mayo har vi fått en mycket bättre förståelse för applikationsområdet samtidigt som DrugLog® mjukvaran har förbättrats avsevärt. Detta avtal är naturligtvis mycket spännande och kan, om allt går bra, innebära en fantastisk möjlighet för Bolaget att dels komma in på ett nytt applikationsområde, dels ta ett första steg in på den mycket viktiga amerikanska marknaden.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.