DrugLog utvärdering i New York slutförd

Den utvärdering som genomförts vid två sjukhus i New York har nu avslutats med mycket gott resultat. Utvärderingen pågick under två månader inom ramen för ett s k Drug Diversion program. Sjukhuset kommer nu under sommaren att genomföra en formell upphandling av utrustning.

Sent under 2017 ingick Bolaget ett avtal med en välrenommerad sjukhuskedja i New York om att utvärdera DrugLog för Drug Diversion vid två av organisationens sjukhus. Den utvärdering som sjukhuset genomfört har visat att DrugLog mycket väl kan användas till att kontrollera narkotikaklassade intravenösa läkemedel inom ramen för ett Drug Diversion program. Drug Diversion innebär här att sjukhuset kontrollerar att narkotikapreparat som blivit över i samband med kirurgiska ingrepp inte manipulerats eller bytts ut. Under sommaren avser sjukhusen genomföra en formell upphandling gällande utrustning för Drug Diversion

Mats Högberg, VD, kommenterar. ”Vi har haft ett bra samarbete med båda sjukhusen och kan konstatera att DrugLog har levererat goda resultat under den här utvärderingen. I och med sin snabbhet och enkla hantering har DrugLog också varit uppskattad hos personalen. Baserat på resultaten i New York samt de tester som genomfördes vid Mayo Clinic råder det ingen tvekan om att DrugLog är ett lämpligt instrument för att kontrollera returer inom ramen för ett Drug Diversion program. Detta innebär att vårt intresse för applikationsområdet Drug Diversion stärkts ytterligare. Sjukhuskedjan avser nu att upphandla system för sitt Drug Diversion program under sommaren och hoppas naturligtvis på ett fortsatt samarbete och att de väljer DrugLog.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.