Första ordern i Frankrike

Pharmacolog’s distributör har beställt ett första system för placering vid Hôspital du Confluent i Nantes. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket. Pharmed vann ordern i konkurrens med andra leverantörer.

Pharmed har under 2016 målmedvetet bearbetat den franska marknaden med fokus på sjukhusapotek som bereder cellgifter och har nu placerat första beställningen på ett DrugLog system. Systemet skall placeras vid Hôspital du Confluent i Nantes och kommer där att användas för slutkontroll av cellgiftsberedningar gjorda vid sjukhusapoteket. Affären innebär är att Pharmed enligt avtal köper ett system av Pharmacolog för leverans till sjukhuset och ger en viss omsättningspåverkan.

VD Mats Högberg kommenterar: ”Det är utomordentligt glädjande att Pharmed lyckats få sin första order. Viktiga egenskaper som avgjorde till DrugLog’s förmån var systemets snabbhet och att det är enkelt att använda. Sen är det naturligtvis extra roligt att vinna en affär där vi konkurrerat mot en inhemsk fransk konkurrent. Affären är ett resultat av målmedvetet och långsiktigt arbete av vår distributör Pharmed som nu börjar ge resultat.”

Didier Dubois, Sales Manager at Pharmed SAM: “We have been working methodically in introducing the DrugLog concept in France and are very happy to be able to close our first deal. The interest for DrugLog is increasing and our sales funnel steadily growing. There is definitely a strong demand for efficient solutions for validation of chemo drugs in the French market so we have great hope that Nantes will be followed by many others.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.