Idag inleds handeln i Pharmacologs aktie på Nasdaq First North

Idag inleds handeln i Pharmacolog i Uppsala AB (publ):s (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North. Sista handelsdagen på Spotlight Stockmarket (AktieTorget) var i fredags den 25 maj 2018. Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med listbytet. Handel kommer ske under kortnamnet ”PHLOG” och med ISIN-kod SE0011178763.

Genom den förestående noteringen på Nasdaq First North avser Pharmacolog bredda sin aktieägarbas och nå fler institutionella och kvalificerade investerare. I samband med listbytet genomför även Bolaget en företrädesemission av aktier med teckningsperiod från den 31 maj till den 14 juni 2018. Handel i teckningsrätter och BTA kommer även att ske på Nasdaq First North.

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, +46 8 5030 1550.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.