Interim report January – June 2021

Press release: Uppsala, August 12, 2021. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) interim report for the period January – June is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only)

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 939 (568) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -4 786 (-3 035) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,38 (-0,31) SEK.

Halvåret 1 januari – 30 juni 2021

 • Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3 402 (818) KSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -7 164 (-7 375) KSEK.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,64 (-0,86) SEK.

Väsentliga händelser under halvåret        

 • Codonics Inc. beställer åtta WasteLog® system från Pharmacolog. Systemen kommer att utrustas med en modifierad mjukvara för att kunna läsa av streckkoder från Codonics Safe Label System.
 • Pharmacolog Inc. erhåller order på två WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare, Systems Carbondale, Illinois. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat.
 • Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike beställer ett PrepLog®-system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem.
 • Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, beställer ett DrugLog®-system. Systemet skall användas för slutlig kontroll av oftalmologiska läkemedel. Affären har genomförts av Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH.
 • Extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personal-optionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till bolaget självt.
 • Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien beställer ett DrugLog®-system. Systemet kommer att användas för slutlig kontroll av cytotoxiska läkemedel på sjukhusapoteket.
 • AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik.
 • Pharmacolog tillsätter Åsa Stroofe som marknadschef. Åsa har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Sciencebranschen och tillträder den 1 juni 2021.
 • Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Pharmacolog AB.
 • NewYork Presbyterian köper ytterligare tre WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian kommer efter installation och uppgradering att ha totalt 8 WasteLog® system.
 • Pharmacolog Inc. får en order på WasteLog® från Bronson Methodist Hospital Kalamazoo, Michigan. Systemet kommer att användas för att kontrollera återlämnande av narkotika vid sjukhusgruppens huvudtraumacenter.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång        

 • Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att Nolsterby Invest AB, majoritetsägt av Pharmacologs styrelseordförande Erik Hedlund avser teckna sina 154 165 st tilldelade teckningsoptioner samt att de nyligen köpt ytterligare 18 340 teckningsoptioner av serie TO1.
 • Pharmacologs partner, Codonics, förser ett framstående universitetssjukhus på USAs västkust med 4 WasteLog®-enheter som en del i institutionens Drug Diversion prevention program som skall implementeras på samtliga campus.
 • Pharmacolog har genomfört registrering av DrugLog® hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och kan därigenom sälja och leverera system till den amerikanska marknaden.
 • Pharmacolog och Codonics utökar existerande partneravtal till att även innefatta DrugLog®. Codonics kommer i och med detta att sälja både WasteLog® och DrugLog® på den amerikanska marknaden.

VD KOMMENTERAR

Vår tillväxt fortsätter och det är tydligt att bolaget gått in i en ny fas med snabb försäljningsökning. Omsättningen under första halvåret blev drygt 400% högre jämfört med året innan och koncernens försäljning under första halvåret landade på totalt 3 402 KSEK. Det är drygt 180% mer än totala försäljningen under helåret 2020. Den koncernmässiga omsättningen hade kunnat vara ännu högre men tyvärr blev leveransen av de tre system som beställdes av NewYork Presbyterian något försenad varför intäkten för dessa ej finns med i koncernen för halvåret utan endast som intäkt i moderbolaget.

Med flera större beställningar från USA, både genom vår egen organisation och från vår partner, har vi startat året mycket starkt. Väldigt positivt är att de flesta affärer i USA innefattar flera system. NewYork Presbyterian, som nyligen beställde tre ytterligare WasteLog enheter, har när dessa är levererade totalt 8 system. Den order vi erhållit genom Codonics till en större sjukhuskedja i Kalifornien är på fyra WasteLog enheter.

Utöver framgång i USA har vi brutit in på flera nya och intressanta marknader såsom Polen och Belgien. Även på den tyska privatapoteksmarknaden genom vår installation hos Obertor Apotek i Esslignen, en affär som gjordes via vår tyska distributör Added Pharma.

Våra förberedelser för att hantera en ökad volym samt arbetsbörda har också visat sig effektiva då vi trots detta kunnat bibehålla vår produktivitet. Genom att använda modern teknik för fjärrstyrning och molnlagring har vi kunnat utvecklat kostnadseffektiva metoder att stödja våra kunder samt även utbilda och installera på distans. Något som innebär minskade kostnader och snabbare responstid. Vi söker också personal till Uppsalakontoret för att kunna hantera den ökade affärsvolymen.

Parallellt med vårt fokus på kommersiell tillväxt och geografisk expansion har bolaget startat ett projekt med att ta fram nästa generations hårdvaruplattform. Huvudsyftet är att ytterligare förbättra marginalerna, förenkla produktionen samt möjliggöra för ytterligare ny och förbättrad funktionalitet. 

Våra partnersamarbeten har utvecklats mycket väl under perioden och vi ser en snabbt ökande efterfrågan på WasteLog i USA. Codonics hela säljorganisation är nu utbildade vilket gör att WasteLog exponeras på hela den amerikanska kontinenten. Utöver WasteLog har Codonics också valt att inkludera DrugLog i samarbetsavtalet. De ser en stor potential i DrugLog på den nordamerikanska marknaden och räknar även där med en snabb tillväxt.

Vårt samarbete med B. Braun har fortsatt trots att pandemin har inneburit stora begränsningar när det gäller direkta säljaktiviteter. Under våren har vi gemensamt arbetat med kampanjförberedelser och B. Braun är nu klar för att starta sin stora lansering i Spanien.  Vi är djupt imponerade av den professionalism som präglar både marknadsmaterialet och planeringen av kampanjen, som kommer att initieras tidigt i höst.

På kontoret i Uppsala har teamet upplevt den kanske intensivaste perioden i bolagets historia i och med den ökade efterfrågan. Här har mina medarbetare på ett utmärkt sätt hanterat försäljningsvolymen och även gjort ett enastående arbete med att hitta nya vägar framåt för att effektivisera verksamheten. Nu är vi förberedda på att hantera betydligt större volymer och har siktet inställt på stark tillväxt till hösten när sommarlugnet är över.

Första halvåret har pekat ut en riktning för 2021 och allt tyder på att vi kommer att hålla den riktningen också under andra halvan av verksamhetsåret. Vi ser en stark underliggande efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Pharmacolog står redo att tillhandahålla lösningar för förbättrad och individualiserad läkemedelshantering på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka, distributörer och strategiska partners. Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

Uppsala i augusti 2021
Mats Högberg, VD

For more information contact:
Mats Högberg, CEO
Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on August 12, 2021 at 08:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

2021_Q2_FINAL

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.