Korrigering av avstämningsdag i Pharmacologs företrädesemission

Med hänvisning till pressmeddelandet den 18 maj 2018 ”Pharmacolog genomför företrädesemission om cirka 23,6 MSEK och byter lista till Nasdaq First North” meddelar Pharmacolog att avstämningsdagen för företrädesemissionen korrigerats från den 25 maj 2018 till den 29 maj 2018. Korrigeringen beror på ett adminstrativt fel hos Euroclear. Sista dag för handel i Pharmacologs aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var således den 25 maj och första dag för handel i Pharmacologs aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 28 maj 2018.

Teckningsperioden kommer enligt vad som tidigare kommunicerats löpa under perioden 31 maj – 14 juni 2018.

Med anledning av felet har teckningsrätterna och BTA fått nya ISIN-koder enligt nedan:

TR:                 SE0011310861
BTA 1:            SE0011310879
BTA 2:            SE0011310887

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.