Lyckat samarbetsprojekt med universitetssjukhus går in i nästa fas

Pharmacolog har i samarbete med ett av de ledande universitetssjukhusen i Sverige utvecklat ARM (Advanced Reconstruction Module). Systemet kommer under 6 månaders att testas i klinisk miljö och omfattar totalt 2 DrugLog system som hyrs ut under projekttiden.

Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset kommer med medel från SLL Innovation att bedriva ett 6 månaders projekt i syfte att testa ARM (Advanced Reconstruction Module) med tillhörande DrugLog® i kliniknära miljö. Projektet löper året ut och omfattar hyra av två DrugLog system.

Projektet ARM, delfinansierat av Vinnova, genomfördes under andra halvan av 2016 i syfte avser att utveckla ett system baserat på Pharmacologs DrugLog® och systemet ePed, det nationella informationssystemet installerat på Astrid Lindgrens Barnsjukhus för hantering av barnläkemedel. Målet var att ta fram ett system för att undvika felbehandlingar genom att kombinera de specifika instruktioner för iordningställande av över 500 olika läkemedel som ePed redan kartlagt med DrugLog’s förmåga att inom sekunder avgöra en berednings läkemedelskoncentration, samt därefter etikettera den specifika sprutan eller infusionspåsen.

Mats Högberg, VD för Pharmacolog: ”Vi är glada över att vara med och bidra till en förbättrad läkemedelshantering inom barnsjukvård. DrugLog® är ett utmärkt instrument för att kontrollera de särskilt känsliga beredningarna. Då vi själva också är verksamma med att utveckla dedicerade system för säker validering vid iordningställandeprocessen av läkemedel vid behandling av barn hoppas vi att resultaten från projektet kan bidra till vår egen utveckling.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.