Marknadsmeddelande 229/17 - Information om företrädesemission Pharmacolog i Uppsala AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (PHLOG) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 19 september 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 20 september 2017.

För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie av för 5,00 sek per aktie. (1:1 á 5,00 sek) 

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 27 september 2017 till och med den 11 oktober 2017.  

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 27 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 27 september till och med den 13 oktober. 

Information om teckningsrätten: 

Kortnamn: PHLOG TR
ISIN-kod: SE0010414136
Orderbok-ID: 143794
CFI: RSXXXX
FISN: PHLOG/TR
Första handelsdag:27 september 2017
Sista handelsdag: 11 oktober 2017
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: PHLOG BTA
ISIN-kod: SE0010414144

Orderbok-ID: 143795
CFI: ESXXXX
FISN: PHLOG/BTA NV

Handelsperiod: Den 27 september 2017 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 14 september 2017

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 


Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.