Pharmacolog beviljas patent i USA

Pharmacolog har beviljats patent i USA avseende metod och teknik för adaptiv dosering i samband med intravenösa läkemedelsbehandlingar. Bolaget erhöll i maj 2016 en positiv granskningsrapport på sin PCT-ansökan och ansökte därefter om patent i USA, Kina och Europa.

Det beviljade patentet avser metod och teknik för s.k. adaptiv dosering i samband med intravenösa behandlingar inom sjukvården, där noggrann dosering över tiden är avgörande för patientens tillfrisknande. Exempelvis vid behandling med cellgifter och intravenösa antibiotika. Idag finns inga möjligheter till sådan individualiserad dosreglering. Patentet öppnar för en ny och mycket spännande utveckling av nya produkter i linje med bolagets vision.

Hans Dahlin, Forskningschef och bolagets grundare kommenterar: ”Det är med stor glädje som jag konstaterar att vår patentansökan avseende kontroll och reglering av behandling med intravenösa läkemedel har beviljats i USA. Patentet öppnar upp möjligheten för att utveckla helt nya metoder för säker och individanpassad behandling. Målsökande läkemedel och olika biomarkörer blir allt vanligare inom intensiv- och cancervård. Med möjlighet till individanpassad dosering, ökar möjligheten att varje patient får optimal behandling och att cancerpatienter äntligen kan få en individuell behandling med läkemedel som man redan uppnår med modern strålterapi.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per 2018-04-20.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.