Pharmacolog bildar internationellt konsortium för Eurostarsansökan

Pharmacolog har tillsammans med ett konsortium bestående av Universitetet i Lille, Universitetssjukhuset i Geneve och Munkplast AB, inlämnat en Eurostaransökan gällande ett projekt för att utveckla lösningar för adaptiv medicinering med intravenösa läkemedel.

Pharmacolog har i samarbete med GRITA (Group of Research in Injectable drugs and Technologies Associated) vid universitetet i Lille, Frankrike, Universitetssjukhuset i Genève samt Munkplast AB i Uppsala inlämnat en Eurostars ansökan som accepterats för vidare bedömning inom Eureka/Eurostars organisationen.

Projektet; ”Intravenous Dose Rate Adjustment” (IDRA), avser utveckling av metoder och system för adaptiv behandling med intravenösa läkemedel och planeras löpa över tre år med en totalbudget på ca 15 miljoner SEK. En beviljad Eurostarsansökan innebär ekonomiskt bidrag upp till 50% av totala projektbudgeten.

Eurostars är ett samarbetsprogram mellan EUREKA och Europeiska kommissionen med gemensam finansiering från 36 deltagande länder, partnerländer och EU genom Horizon 2020 programmet. Eurostars budget över tiden 2014–2020 är totalt på 1,14 miljarder Euro. Eurostars stöder internationella innovativa samarbetsprojekt som leds av små och medelstora utvecklingsföretag.

Forskningschef Hans Dahlin kommenterar, ”Det är med stor tillfredsställelse jag kan konstatera att vi inom ramen för detta projekt lyckats samla två världsledande medicinska institutioner och ett svenskt företag som är experter på framtagning av plastprodukter med stöd av robotautomation. Ett godkännande av projektet kommer avsevärt att snabba upp våra ansträngningar att ta fram lösningar som möjliggör realtidsanpassning av läkemedelsdosen under pågående behandling med intravenösa läkemedel. Projektet ligger helt i linje med såväl vår vision som de av EU prioriterade medicinska forskningsprojekt inom området Personlized Medicine.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.