Pharmacolog etablerar dotterbolag i USA

Pharmacolog tar nästa steg på den nordamerikanska marknaden genom att etablera dotterbolag i USA. Syftet med ett dotterbolag är underlätta och snabba upp den kommersiella lanseringen av DrugLog® inom Drug Diversion.

Etableringen av det amerikanska dotterbolaget möjliggör för Pharmacolog att effektiverare bearbeta den amerikanska marknaden med egna, lokala resurser. Dotterbolaget Pharmacolog Inc. är ett bolag med säte i Delaware med kontor i Chicago. Syftet är att marknadsföra DrugLog® mot sjukhus som ett snabbt och effektivt verktyg att kontrollera returer av narkotiska preparat. Geografiskt fokus för verksamheten kommer initialt att vara Mid-West, därav placeringen av kontoret i Chicago.

VD, Mats Högberg kommenterar: ”Etableringen av ett försäljningsbolag i USA är ett naturligt steg för oss i och med det stora intresse vi ser i DrugLog®. Etableringen av en lokal organisation sänder ett starkt budskap till både kunder och partners. Vi har redan idag ett antal sjukhus som är intresserade av att använda DrugLog® i sina program för att hindra Drug Diversion. Att då också etablera ett lokalt bolag innebär att vi effektivare kan driva pågående projekt mot avslut samt att vi förenklar för kunder att ingå avtal med oss.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet. Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Download as PDF

Media

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.