Pharmacolog ingår samarbete med forskare vid Uppsala Universitet kring antibiotikabehandling

Pharmacolog AB har ingått ett forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare från Uppsala Universitet rörande metoder för bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet under behandling av patienter med svåra infektioner.

Antibiotikabehandling med rätt dos är avgörande för att patienter ska kunna överleva svåra infektioner. Det saknas idag teknik för att på ett snabbt sätt kunna bestämma antibiotikakoncentrationer i blodet hos patienter som behandlas för allvarliga infektioner. Samarbetet mellan Pharmacolog AB och docent Miklos Lipcsey vid institutionen för kirurgiska vetenskaper och Professor Anders Larsson vid institutionen för medicinska vetenskaper, båda vid Uppsala Universitet, är ett resultat av en tids förberedande tester av möjligheten att mäta antibiotikakoncentrationen i blod med Pharmacolog’s nuvarande teknologi. Samarbetet kommer att pågå fram till december 2017 med målet att ta fram en metod för att snabbt och patientnära kunna bestämma antibiotikakoncentration i blodet hos patienter som behandlas för svåra infektioner.

Hans Dahlin, grundare och forskningschef vid Pharmacolog: ”Jag är oerhört glad att vi nu efter en tids förberedande tester kunna starta upp detta viktiga forskningsprojekt med två framstående experter på antibiotikabehandling av svåra infektioner. Projektet ligger väl inom vår vision om att delta i forskningsprojekt som kan leda till utveckling av nya produkter för patientnära kontroller av intravenösa läkemedelsbehandlingar av allvarliga sjukdomar som sepsis och cancer.”

Dr. Miklos Lipcsey, anestesiläkare och forskare Akademiska sjukhuset: ”Vården står inför stora utmaningar när det gäller användningen av antibiotika. Rätt dos är nödvändigt för att kunna bota svåra infektioner men också en förutsättning för att förhindra resistensutveckling. Forskningssamarbetet med Pharmacolog är mycket intressant med tanke på det stora behovet av snabb analys och åtgärder vid behandling med antibiotika vid svåra infektioner. Flera studier har visat att fördröjd eller otillräcklig initial antibiotikabehandling leder till kraftigt ökad dödlighet vid sepsis. Vi har redan fått fram en del intressanta lovande resultat som vi nu genom detta projekt hoppas skall resultera i vetenskapliga arbeten som kan bidra till nya produkter för säkrare och mer patientanpassad antibiotikabehandling.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD

E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.