Pharmacolog tecknar avsiktsförklaring om samarbete med större internationell Medtech koncern

Pharmacolog AB har tecknat en avsiktsförklaring med ett bolag som ingår i en stor global koncern om att ingå ett långsiktigt samarbete som syftar till att integrera Pharmacolog’s teknologi i bolagets system för säker och effektiv hantering av cellgifter på apotek och vårdavdelningar.

Avsiktsförklaringen innebär att parterna arbetar för att upprätta ett formellt partneravtal rörande integration av DrugLog®-teknologi i ett nyutvecklat system för effektiv hantering av cellgifter vid sjukhusapotek och vårdavdelningar.

Mats Högberg VD i Pharmacolog kommenterar: ”Vi har genomfört ett målinriktat arbete med att etablera strategiska partnersamarbeten med större internationella aktörer och är mycket glada över att ha ingått denna avsiktsförklaring. Syftet är att tillsammans arbeta för nya lösningar för att hantera hela arbetsflödet omkring cellgifter, från ordination till patientinfusion. Tyvärr har vi inte möjlighet att i detta läge gå ut med namnet på det bolag som vi samarbetar med då deras policys inte medger det. Vi har ändå valt att offentliggöra informationen då vi bedömer den vara av väsentlig karaktär.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.se
Tel: 070-546 50 21


Denna information är sådan information som Pharmacolog i Uppsala AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande per dagens datum.

Om Pharmacolog AB

Pharmacolog är specialiserat på att utveckla system och lösningar för en effektivare och säkrare användning av intravenösa läkemedel. Bolagets första produkt, DrugLog®, möjliggör för en sjuksköterska eller apotekare att snabbt och enkelt kontrollera att ett injicerbart läkemedel har rätt koncentration. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering för varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet.

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.