Pharmacolog tillsätter ny utvecklingschef

Pharmacolog tillsätter Jörgen Höjdmo som ny utvecklingschef. Jörgen har en gedigen erfarenhet av att leda avancerad teknikutveckling och är en av huvudarkitekterna bakom bolagets nuvarande DrugLog system.

I egenskap av utvecklingschef kommer Jörgen att vara ansvarig för bolagets produktutveckling och leda interna och externa resurser. Jörgen Höjdmo är utbildad civilingenjör inom teknisk fysik med mer än 20 års erfarenhet av teknik och mjukvaruutveckling. Han har även arbetat som VD i Digital Diary AB som sedermera såldes till Formpipe AB år 2005 där Jörgen fortsatte att arbeta i egenskap av Partner Manager fram till 2007. De senaste 10 åren har Jörgen framförallt verkat som konsult inom ledarskap och avancerad teknikutveckling och drev under 6 år ett mycket omfattande projekt inom Försvarsmakten. Jörgen har sedan 2008 också varit engagerad i Pharmacolog med utvecklingen av DrugLog®.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Vi är väldigt glada att Jörgen valt att acceptera rollen som utvecklingschef. Då vi står inför uppstarten av flera spännande utvecklingsprojekt är det av största vikt att vi har någon med erfarenhet och teknisk expertis som kan leda vårt team. Jörgens unika kompetens inom analysteknik kombinerat med lång erfarenhet av att leda utvecklingsprojekt kommer betyda mycket för vår förmåga att snabbt realisera nya innovationer inom vår vision om individualiserad vård och optimerad läkemedelsanvändning.”

För mer information kontakta:

Mats Högberg, VD
E-post: mats.hogberg@pharmacolog.com, Telefon: 070-5465021


Om Pharmacolog AB

Pharmacolog AB är ett medicintekniskt företag baserat i Uppsala, Sverige. Företaget är specialiserat på att utveckla system och lösningar som förbättrar medicinsk vård genom att varje enskild patient får en medicinering helt enligt den intention som avses utav förskrivande läkare eller sjuksköterska. Pharmacologs långsiktiga vision är en individuellt optimerad medicinering av varje enskild patient där alla tillgängliga parametrar beaktas vid kontroll och distribution av läkemedlet och där läkemedlet kontrolleras och justeras under hela behandlingen beroende på patientens tillstånd och respons

Ytterligare information avseende bolaget finns på http://www.pharmacolog.com

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.