Pharmacologs nyemission övertecknad – tillförs cirka 24,1 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Pharmacolog i Uppsala AB (publ) (”Pharmacolog” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission av B-aktier som beslutades av styrelsen den 10 maj 2019 (”Företrädesemissionen”). Cirka 89,2 procent av emissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande cirka 44,6 procent av emissionen mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter. Totalt tecknades således cirka 133,8 procent. Då Företrädesemissionen övertecknats kommer inga emissionsgarantier att tas i anspråk. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader.

Totalt tecknades 2 529 594 B-aktier med stöd av teckningsrätter och 305 748 B-aktier utan stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med vad som angivits i emissionsbeslutet och informationsmemorandumet. Besked om sådan tilldelning meddelas separat. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Pharmacolog med cirka 1 701 205,20 SEK genom utgivande av 2 835 342 B-aktier. Efter registrering av nyemissionen kommer aktiekapitalet i Bolaget uppgå till cirka 5 954 218,80 SEK medan antalet B-aktier kommer att uppgå till 9 923 698. 

Handel med betalda tecknade aktier (BTA:s) på Nasdaq First North beräknas ske till dess att Företrädesemissionen registreras hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 25.

Rådgivare

Mangold Fondkommision AB är finansiell rådgivare till Pharmacolog i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB har agerat legal rådgivare i transaktionen.

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46
70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on June 11, 15:30.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50 or through CA@mangold.se.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.