Pharmacolog's Year-end Bulletin 2018

Press release: Uppsala, February 14, 2019. Pharmacolog i Uppsala AB’s (publ) Year-end Bulletin 2018 is now available on the company’s webbsite http://www.pharmacolog.com (Swedish only)

Fjärde kvartalet 1 oktober 2018 – 31 december 2018

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 771 (382)Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 239 (-2 593) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,46 (-0,82) kr.

Perioden 1 januari 2018 – 31 december 2018 

 • Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 1 035 (798)Tkr.
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -12 301 (-9 650) Tkr.
 • Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -2,25 (-4,35) kr.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Bolaget ingick ett samarbetsavtal med B. Braun Spain.
 • Utvärdering av DrugLog vid två sjukhus i New York slutfördes med gott resultat.
 • Ett nytt system för att underlätta iordningställande av medicinering inom pediatrisk vård, ReVal™, visade på EAHP i Göteborg
 • Bolaget beviljas patent i USA på metod för adaptiv dosreglering vid behandling med intravenösa läkemedel innebärande stora affärsmöjligheter.
 • Extra bolagsstämma genomförs där beslut fattas om ändring i bolagsordningen och sammanläggning av aktier.
 • Pharmacolog genomför företrädesemission som tillför bolaget 19 MSEK före emissionskostnade
 • Pharmacolog byter lista och handlas på Nasdaq First North sedan den 28/5 2018
 • Astrid Lindgrens barnsjukhus köper två DrugLog system
 • Pharmacolog ingår försäljningssamarbete med HelioMetrics i USA
 • Pharmacolog tillsammans med Uppsala universitet erhåller stöd från Vinnova för utveckling av metod för patientnära kontroll av intravenösa antibiotikabehandlingar
 • Genomför bildandet av Pharmacolog USA Inc.
 • Bolaget anställer produktchef Torbjörn Norberg och utvecklingschef Lars Gusch
 • Bolaget säljer sitt första DrugLog® system i Tyskland via distributören Pharmed
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala köper DrugLog®


Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 •    DrugLog® systemet installeras i Barcelona tillsammans med B. Braun


VD kommenterar

Året som gått har varit mycket intensivt med stort fokus på utökad marknadsbearbetning och ytterligare utveckling av våra lösningar. Faktureringen ökade med 30% och vi knöt flera viktiga kundavtal.

Vi ser dagligen tecken på en alltmer pressad vårdapparat med stora påfrestningar på vårdpersonal som följd. En stressig miljö innebär ökade risker för fel, något som kan förhindras med goda rutiner och bra system för kvalitetssäkring.  Behovet av innovativa metoder för att säkerställa en säker och optimal medicinering är uttalat och ökar. Därför fortsätter vi oför-trutet vårt arbete med att utveckla unika lösningar för en effektivare och säkrare medicinering med intravenösa läkemedel.

Under det sista kvartalet tecknade vi två viktiga order på DrugLog®. I december fick vi vår första kund i Tyskland, Universitetssjukhuset i Köln, genom vår distributör. Senare samma månad tecknade vi ytterligare en order på DrugLog® till Akademiska sjukhuset. Vi är särskilt glada över att har lyckats etablera en viktig referens-kund i Tyskland och kommer att satsa ytterligare resurser på den tyska marknaden.

DrugLog® systemet till Akademiska sjukhuset kommer att användas för att kvalitetssäkra Sveriges första beredningsrobot. Detta öppnar upp ytterligare ett spännande marknadssegment för DrugLog®. Flera internationella kunder har redan visat stort intresse för att använda DrugLog® för samma ändamål.

Tidigare under året införskaffade Karolinska sjukhuset två DrugLog® enheter för att använda i samband med tester och utvärdering av ReVal™ i klinisk miljö. Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete med ReVal™ men nu i nära samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus.

Vidare har vi intensifierat satsningen på Drug Diversion i USA, ett affärsområde med en potential på över 1 miljard SEK och dessutom under stark tillväxt. Bildandet av dotterbolag, riktade marknadsaktiviteter och kundbesök kombinerat med ett samarbetsavtal med HelioMetrics Inc. ger oss en bra plattform för en framgångsrik kommersiell lansering under 2019. Vi har även ett flertal kunddiskussioner i sent skede som närmar sig ett avgörande.

Som ett led i vårt samarbete med B. Braun har vi också i mitten på januari i år installerat DrugLog® med helt ny mjukvara vid Hospital Sant Pau i Barcelona. Det unika är att vi nu kan kontrollera beredningar av cellgifter i en helt integrerad miljö där DrugLog® är integrerad i en arbetsprocess som hanterar cellgifter från ordination till dess att läkemedlet administreras till patient. Systemet kommer att utvärderas under 2019 med målet att DrugLog® blir en permanent komponent i B. Brauns OncoSafety koncept

Under året har vi fortsatt arbetet med att etablera strategiska partners och för sedan en tid ingående diskussioner med ytterligare en internationell aktör med stor geografisk spridning. Vi hoppas att inom kort kunna berätta mer om detta.

Vårt projekt att utveckla en metod för att möjliggöra patientnära kontroll av antibiotikakoncentration i blod går nu in i en ny fas där vi inväntar etiskt tillstånd för att kunna gå vidare och mäta på skarpa prover. Arbete sker tillsammans med Uppsala Universitet och Akademiska sjukhuset med stöd från Vinnova.

2018 har varit ett intensivt år för hela teamet. Många pusselbitar har fallit på plats under året och våra lösningar har förbättrats vad gäller funktion och integrationsnivå, viktiga förutsättningar för att fungera smidigt i en modern kliniks miljö.  Vi står nu väl rustade för att realisera våra mål och skapa en positiv och långsiktig värdeuppbyggnad i Bolaget.

Uppsala i februari 2018
Mats Högberg, VD i Pharmacolog

 

Kommande finansiella rapporter och bolagsstämma

Bokslutskommuniké 2018                                             14 februari 2019
Delårsrapport januari – mars 2019                                26 april 2019
Årsstämma 2019                                                            29 april 2019
Delårsrapport januari – juni 2019                                  29 augusti 2019
Delårsrapport januari – september 2019                      21 november 2019
Bokslutskommuniké 2019                                             13 februari 2020

For more information contact:

Mats Högberg, CEO

Email: mats.hogberg@pharmacolog.com
Phone: +46 70-546 50 21


This information is insider information that Pharmacolog AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication through the agency of the contact person set out above, on February 14, 2019 at 08:45.

About Pharmacolog AB

Pharmacolog is specialized in developing systems and solutions for more effective and safer use of intravenous drugs. The company’s first product, DrugLog®, enables a nurse or pharmacist to quickly and easily verify that an injectable drug has the right identity and concentration. Pharmacolog’s long-term vision is an individually optimized medication for each individual patient, considering all available parameters in the control and distribution of the drug. Further information regarding the company is available at http://www.pharmacolog.com. The company’s Certified Adviser is Mangold Fondkommission AB, which can be reached on telephone number +46 8-5030 15 50.

Download as PDF

Send download link

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.